KONTAKT

Kontakt

Adres:

Nordic Pharma Poland
K Rybníku 475
252 42 Jesenice
Česká republika

VAT UE: CZ27087590

Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, 95313.

Biuro w Polsce:

AgmaPharm
30-384 Kraków
ul. Zalesie 25

 

biuro@nordicpharma.com

tel. +48 506 080 022

 

Siedziba (biuro):

Nad Svahem 1766/6
140 00 Praha 4
Česká republika

 

 

info@nordicpharma.cz

tel. +420 241 080 770

 

W przypadku podejrzenia wystąpienia objawów niepożądanych, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Podejrzenia działania niepożądanego oraz pytania dotyczące bezpieczeństwa produktów leczniczych Nordic Pharma s.r.o. można zgłosić wysyłając e-mail na adres: biuro@nordicpharma.com

Wysyłając e-mail wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Nordic Pharma s.r.o.

Firma Nordic Pharma jest zainteresowana wszelkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa dystrybuowanych przez nas leków.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie wszelkich zaobserwowanych działań niepożądanych oraz innych informacji dotyczących bezpieczeństwa naszych produktów poprzez wybranie jednej z poniższych opcji:

Czy chce Pani/Pan zgłosić podejrzewane działanie niepożądane jednego z naszych produktów leczniczych?

Należy wejść w ten link i skorzystać z formularza dotyczącego niepożądanego działania leku

Zgłoś Efekt Uboczny